MENU
Aula_close Layer 1

Hvem er vi ?

Børnehuset Kølvrå er et integreret børnehus – hvor der er 42 børnehavebørn og 26 vuggestuebørn. Nogle gange er der lidt færre og andre gange er der flere børn. Vuggestuen hvor børnene er 0-2 år – er opdelt i 2 basisgrupper på nogle tidspunkter af dagen. Spiregruppen er de yngste vuggestuebørn og Klatremusene er de ældste. Som udgangspunkt kommer børnene i klatremusgruppen, når de er ca. 2 år – da vi oplever børnene her ofte har brug for lidt andre rammer/børnemiljøer end de yngste vuggestuebørn – men det afhænger også af det enkelte barns behov, hvordan børnetallet fordeler sig mv.

Børnehaven er som oftest delt i 3 basisgrupper om formiddagen og fælles om eftermiddagen. De yngste børnehavebørn som er de 3årige, er ”Myrer”, de 4 – årige børnehavebørn er ”Mariehøns” og de 5 -årige som er de ældste Børnehavebørn er ”Lopper”.

Fysisk er Børnehuset i Kølvrå én bygning, der rummer både børnehave og vuggestue. Bygningen rummer i store træk et stort fællesrum, som er placeret i børnehavens primære lokaler, hvor vuggestue og børnehave spiser morgenmad sammen. Ud fra fællesrummet er der en række mindre rum, som rummer børnehavens forskellige aktivitetsrum og grupperum, hvor børnene og de voksne kan ”lukke” lidt af for resten af husets aktiviteter, når de ønsker dette. Når klokken bliver ca. 7.30 efter morgenmaden, begynder vuggestuen løbende at gå lidt for sig selv i deres grupperum – nogen har brug at blive puttet, andre har brug for en ny ble osv.

I tæt forbindelse med vores fællesrum i børnehaven ligger vores produktionskøkken, hvor vi har en ernæringsassistent, der laver varm mad til os fire gange om ugen og om fredagen får vi rugbrød – ”smør selv”. Vi har indrettet vores køkken sådan, at der er fri adgang for børnene fra børnehaven – de kan komme og gå i løbet af dagen, hvor der laves mad. I Køkkenet lige inden for døren er der en lang repos, som grænser op til køkkenbordet, der er lavet ekstra bred , så der er en ”børneside” og ”en voksenside”. Her kan børnene stå og hjælpe med at skrælle gulerødder, skære kartofler mv. - eller bare stå og observere og på den måde være med. Det er op til børnene og hvad menuen lige gør muligt den pågældende dag.

Vuggestuens basisrum ligger på den lange gang og i et større rum i den anden ende af huset. Der er en afgrænset legeplads med fokus på udeliv for de 0-2 - årige. Der er også 2 overdækkede terrasser, hvor børnene sover formiddagssøvn, middagssøvn og eftermiddagssøvn alt efter behov.

 

De fleste af børnene/familierne bor tæt på børnehuset - enten i Kølvrå eller Karup (eller oplandet). Vi har børn/familier i mange forskellige livssituationer – med forskellige livsvilkår – hvilket giver os en særlig differentieret tilgang til både pædagogikken og forældresamarbejdet. Vi har få børn af anden etnisk/kulturel baggrund – set i forhold til dimensionen vedr. repræsentation af mangfoldighed. Så det er et opmærksomhedspunkt vi er bevidste om – at gøre ”større” - og lære alt hvad vi kan  her for at opkvalificere vores pædagogiske praksis.

Personalegruppen består af 13 fastansatte – en børnehusleder, pædagoger og pædagogiske assistenter, en pædagogmedhjælper og en ernæringsassistent. Dertil kommer studerende, elever, ansatte i jobpraktikker og løntilskud.

Personalegruppen består af medarbejdere, der har arbejdet sammen i mange år – og nyansatte pædagoger. Personalegruppen er mangfoldig i forhold til uddannelse, alder og erfaring, hvilket vi bruger til fortsat at kvalificere og højne vores faglige niveau. Både gennem hverdagens dialoger og forskellige processer internt i Børnehuset Kølvrå – men også i forhold til at hente ny viden ind gennem oplæg, kurser, eksterne samarbejdspartner i kommunen osv.  Alle medarbejdere er involverede og fælles forpligtede i forhold til de faglige tiltag - f.eks. omkring det enkelte barn eller børnegruppen – gennem vidensdeling, sparring, dialog osv.

 

I børnehuset Kølvrå søger vi ny viden i forhold til at opkvalificere den pædagogiske praksis på flere niveauer. I forhold til det enkelte barn og børnefællesskaberne har vi f.eks. den Tværfaglige Models muligheder for at få sparring og indhente ny viden.

Vi deltager også i forskellige udviklingsprojekter og forskningsprojekter – som bl.a. ”Barnet i centrum 2” og VIDA – som har sat sig nogle tydelige spor i vores pædagogisk praksis. Lige om lidt deltager vi et samarbejde med sundhedsplejerskerne – hvor der er fokus på ”barnets første 1000 dage”.